Team coaching


De complexiteit van de interacties in teams neemt snel toe met het aantal teamleden. Kenmerkend voor een team is dat het een gemeenschappelijk doel nastreeft. Veel voorkomende verzoeken om coaching hebben betrekking op de efficiëntie van het team in vergaderingen, besluitvormingsprocessen, de motivatie van een nieuw team, afstemming in een nieuw project, spanningen en communicatieblokkades.

Team Coaching is vooral interessant voor teams in regelmatige werkvergaderingen, raden van bestuur of projectgroepen, gericht op collectieve besluitvorming & actie.Lees ook: Motivation, Create a culture of feedback, Grow as a Team, Non verbal & communication quality, Change, Stress & Resilience, Burn out

Neem contact met me op per telefoon of email, , afhankelijk van uw voorkeur. We gaan op zoek naar de meest geschikte samenwerking.


Individuele coaching en leiderschapscoaching

Individuele coaching richt zich op leiderschapsontwikkeling, individuele prestaties of relatieproblemen.

Executive Coaching van leiders

Zelfs wanneer hij/ze omringd wordt door zijn team, kan de leider geïsoleerd zijn in het nemen van beslissingen met een hoge inzet.

Interne Talent Mobiliteit

In het kader van het loopbaanbeheer wordt de interne mobiliteit van talent georganiseerd binnen de organisatie, met name om het engagement en de motivatie van de managers te verhogen, of als middel om high potentials te behouden.

Coaching van de organisatie in transformatie

Organisaties transformeren en houden zich bezig met grote projecten van fusie, integratie, reorganisatie, met veranderingen op verschillende niveaus van de organisatie: strategie, bedrijfscultuur, activiteiten en organigram.